BT40: Bandtransportörer

BT 40 bygger på en stomme av aluminumprofiler.

Fysiska:
Standard bandbredd: 40, 80,120, 160, 200, 250, 300 och 400 mm
Längder: 500 – 6000 mm

Transporthastigheter
Standard: 6, 8, 10, 13, 20 m/min
Min. / max. 0 – 40 m/min

Belastningar:
Belastning / m bana 10 kg

Drivstation
Finns med 3 olika drivalternativ
Änddrift , mittdrift med motor/växel

Temperaturer
Omgivningstemperatur ±0° – +60° (övrigt kontakta oss)