FR100 – Flatremsdrivet transportörsystem

Funktion:
Flatremmen som ligger under och längs med rullbanan, driver fram rullbanan via ett tryck mot rullarna med hjälp av ställbara armar som är försedda med styrhjul. Man kan välja allt från odrivet till nästan fast drift var som helst beroende på hur man ställer armarna.

Fördelar:
Framdrivningskraften är ställbar från odrivet till mycket kraftig drift/rulle.Kan köra med mycket höga hastigheter med fortsatt låg ljudnivå. Kostnadseffektivast när det enbart behövs en rak bana med max 100 rullar utan extrafunktioner.

Nackdelar:
Växlar samt kurvor före rakbana kräver separata drivstationer.Drivstationerna sitter i början eller i centrum under banan.I kyla, fuktiga samt dammiga miljöer är andra lösningar för framdrivning lämpliga.