KE500: Höj- och sänkbar rullbana

  • Höj och sänkbar rullbana, lyftrörelse med cylinder
  • Höj och sänkbar rullbana, lyftrörelse med elektrisk lyftrörelse
  • Höj och sänkbar rullbana, lyftrörelse med slang