KRT100 – Kuggremstransportörer

Funktion:
Två eller flera kuggremmar löper parallellt mellan driv- samt vändhjul.

Fördelar:
Speciellt lämpligt i miljöer med krav att klara tuffa betingelser.Lämplig för transport av gods med känslig yta. T ex lackerade ytor. I utrymmet mellan kuggremmarna kan robotars gripverktyg gå ner. Låsanordningar och andra enheter som behöver nå godset underifrån har god åtkomlighet. Kan köra med höga hastigheter.

Nackdelar:
Dyrare än rullbanor och bandtransportörer. Vid stor variation av godset storlek krävs fler kuggremmar.