+46 411-55 89 80 |

MH satsar för framtiden!

Årets stora nyhet är att vi utökar vår produktsytan med 700kvm!

-Anledning till att vi satsar nu är främst pga. den ökande efterfrågan på automation, säger Jan Holmström, VD. Vi är tvungna att utöka för att kunna mäta våra partners krav på större volymer.

I dagsläget ligger bearbetningsytan i samma lokal som monteringen, men kommer i vår att flyttas till en helt nyrenoverad del av byggnaden.
-Detta resulterar i att monteringsytan kommer dubbleras och vi kommer få ett mycket effektivare flöde, säger Jan. Med tanke på att många företag väljer att flytta hem sin produktion från Asien och i större utsträckning väljer närproducerade produkter känns det extra bra att kunna göra denna satsningen nu, som blir den största i MH Modules historia.

Utöver den nya lokalen kommer en ny kontor- och konferensdel att byggas, samt lunch och omklädningsrum  kommer genomgå en rejäl renovation. (mer info om detta senare i vår)

-Vi ser mycket ljust på framtiden, avslutar han.

© 2023 MH Modules