PA1500: Benstöd typ BS

Benstöd finns i olika höjder och bredder och anpassas efter transportör.

datablad benstöd datablad diagonalstag