PA1500: Benstöd

Benstöd finns i olika höjder och bredder och anpassas efter transportör.

datablad benstöd datablad diagonalstag