PA1500: Benstöd » Avsett för enheter som ingår i PA1500 » MH Modules

PA1500: Benstöd

MH Modules PA1500 Benstöd

PA1500: Benstöd

Finns i olika höjder och bredder och anpassas efter transportör

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top