PA1500: Centreringsenhet

Centreringsenhet för centrera exempel tompall innan robot.

  • Centrering i rullbana
  • Centrering i kedjetransportör