PA1500: Drivenhet kedjetransportör

  • Drivenhet 2 kedjor 3/4 tums
  • Drivenhet 3 kedjor 3/4 tums
  • Drivenhet 2 kedjor 1 tums
  • Drivenhet 3 kedjor 1 tums
datablad drivenhet kedjetransportör