PA1500: Höj- och sänkbar rullbana

Olika typer av höj o sänkbara enheter som lyfter och tvär förflyttar gods.

  • Höj och sänkbar rullbana, lyftrörelse med cylinder upp till 1500 kg
  • Höj-sänkbar rullbana, lyftrörelse med elektrisk lyftrörelse 1500 kg
  • Höj-sänkbar rullbana, lyftrörelse med slang 1500 kg
datablad höj och sänkbar rullbana