PA1500: Höj- och sänkbar rullbana » För in- och uttransport » MH Modules

PA1500: Höj- och sänkbar rullbana

MH Modules PA1500 Höj och sänkbar rullbana

PA1500: Höj- och sänkbar rullbana

Olika typer av höj o sänkbara enheter som lyfter och tvär förflyttar gods.

  • Höj och sänkbar rullbana, lyftrörelse med cylinder upp till 1500 kg
  • Höj-sänkbar rullbana, lyftrörelse med elektrisk lyftrörelse 1500 kg
  • Höj-sänkbar rullbana, lyftrörelse med slang 1500 kg

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top