PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

PA1500 rullbanor:

Funktion:
För transport av pall och styckegods lämpligt för tranport på rullbanor. För vikter upp till 1500kg/pall.

Fördelar:
Robust, kan hantera gods från 105mm över golvnivå upp till x mm över golvet.Finns med ett stort antal färdiga lösningar för godsmottagningar, robotar m.m. Finns för både odrivet drivet samt drivet ackumulerande i samma spant.Låg ljudnivå samt energieffektiva lösningar med tangentiell drift.

Nackdelar:
Energieffektiva drifter har vid tung last lång eftergång om ej bromsmotor eller frekvensstyrning används.

PA1500 Kedjetransportörer:

Funktion:
För transport av pallar eller annat styckegods med vikter upp till 1500kg. Hanterar normalt pallarna tvärs kedjorna.

Fördelar:
Robust, kan hantera pall från 250mm upp till …mm över golvet.Finns med ett stort antal färdiga lösning för godsmottagningar, robotlösningar m.m. Finns med 2 kedjedimensioner beroende på vikter, transportgodset m.m.

Nackdelar:
Kräver 3-4 ggr så mycket energi för att förflytta gods jämfört med rullbanor.