PA1500: Odriven rullbana

MH Modules PA1500 Odriven rullbana

PA1500: Odriven rullbana

Anpassas efter godsets storlek och utförande.

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top