PA1500: Pallmagasin » Upp- och nedstapling av tomma pallar» MH Modules

PA1500: Pallmagasin

MH Modules PA1500 Pallmagasin och kedjetransportör med medbringare för tompall

PA1500: Pallmagasin

  • Pallmagasin för pall 800×1200 med kortsida ledande
  • Pallmagasin för pall 800×1200 med långsida ledande
  • Pallmagasin för pall 1000×1200 med långsida ledande
  • Pallmagasin för pall 1000×1200 med kortsida ledande
  • Pallmagasin för pall 1200×1200
  • Pallmagasin för pall 800×600 med långsida ledande.
  • Manuellt ställbara Pallmagasin
  • Pallriktare mekanisk och hydraulisk
  • Mekaniskt magasin/Pallbytare

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top