PA1500: Pallmagasin

  • Pallmagasin för pall 800×1200 med kortsida ledande
  • Pallmagasin för pall 800×1200 med långsida ledande
  • Pallmagasin för pall 1000×1200 med långsida ledande
  • Pallmagasin för pall 1000×1200 med kortsida ledande
  • Pallmagasin för pall 1200×1200
  • Pallmagasin för pall 800×600 med långsida ledande.
  • Manuellt ställbara Pallmagasin
  • Pallriktare mekanisk och hydraulisk
  • Mekaniskt magasin/Pallbytare
datablad pallmagasin datablad pallmagasin för halvpall