PA1500: Pallmedskontroll för EUR-pall

Pallmedskontroll för att känna av att medarna på EUR-pallen är okej.