PA1500: Rullbana kedjedriven » För transport av styckegods » MH Modules

PA1500: Rullbana kedjedriven

MH Modules PA1500 Fast driven rullbana

PA1500: Rullbana kedjedriven

  • Fast kedjedriven rullbana typ FD
  • Kedjedriven ackumulerande rullbana typ DA

 

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Rulla till toppen