PA1500: Stopp

Olika typer av stopp som kan monterad i transportörer.

  • (Positioneringsstopp typ PS
  • Vridstopp typ VS
  • Manuellt stopp typ MS
  • Säkerhetsstopp mekaniskt fällbart
  • Fast ändstopp till rullbana och kedjetransportör.
datablad positioneringsstopp datablad vridstopp datablad fast ändplåt