PA1500: Stopp » Finns olika varianter efter behov » MH Modules

PA1500: Stopp

MH Modules PA1500 Vridstopp

PA1500: Stopp

Olika typer av stopp som kan monterad i transportörer.

  • Positioneringsstopp typ PS
  • Vridstopp typ VS
  • Manuellt stopp typ MS
  • Säkerhetsstopp mekaniskt fällbart
  • Fast ändstopp till rullbana och kedjetransportör.

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top