PA1500: Tillbehör

Ett urval av tillbehör som kan monteras på transportörerna.

  • Pallinstyrning
  • Styrtallrikar
  • Styrhjul
  • Gångplåtar mellan rullar
  • Indikeringsrulle
  • Fotocellhållare med eller utan fotocell
  • Pneumatisk rullbroms under rullar.
  • Övergångar mellan kedjetransportörer
  • Durkplåt mellan kedjor
  • Indikeringsarm till kedjetransportör
datablad indikeringsrulle datablad pallinstyrning datablad gångplåt rullbana datablad personövergång datablad styrtalrik datablad styrhjul datablad pallstyrning med hjul datablad skarvplåt

 

datablad övergång KT hjul datablad fast stopp KT datablad övergång kedja till KT datablad övergång kullagerrad till KT datablad övergång rullar till KT datablad övergång tiltbar KT

 

datablad givarfäste insida spant datablad givarfäste insida spant justerbart datablad givarfäste ovansida spant datablad givarfäste utsida spant