PA1500: Transfervagn

Transfervagn för transport av gods sid eller lång ledes.
Transfervagnen kan anpassas beroende på vilket gods som skall köras och kapacitet.

datablad driven transfervagn datablad odriven transfervagn datablad styrskena datablad olika styrskenor till transfervagn datablad räls till transfervagn