PA1500: Transfervagn » Tvärtransport mellan olika stationer » MH Modules

PA1500: Transfervagn

MH Modules PA1500 Transfervagn miljöbild

PA1500: Transfervagn

För transport av gods sid eller lång ledes.
Transfervagnen kan anpassas beroende på vilket gods som skall köras och kapacitet.

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top