PA1500: Trucktag » För att lasta och lossa gods med truck » MH Modules

PA1500: Trucktag

MH Modules PA1500 Drivet trucktag

PA1500: Trucktag

Olika typer av trucktag för att lasta och lossa gods med truck.

  • Drivet trucktag typ DT
  • Odrivet trucktag typ OT
  • Uppkörningsramp typ UKR

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top