PA1500: Vrid-& svängmoduler » Finns olika alternativ » MH Modules

PA1500: Vrid-& svängmoduler

MH Modules PA1500 Vridbar rullbana med klämskyddsring

PA1500: Vrid-& svängmoduler

Olika typer av vrid eller svängmoduler med en transportör ovanpå för att vrida eller svänga godset.

  • Rullbana, fast driven för vridmodul typ VR
  • Vridmodul typ VM
  • Klämskyddsring till VM
  • Svängmodul typ SM

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top