PA1500: Vrid-& svängmoduler

Olika typer av vrid eller svängmoduler med en transportör ovanpå för att vrida eller svänga godset.

  • Rullbana, fast driven för vridmodul typ VR
  • Vridmodul typ VM
  • Klämskyddsring till VM
  • Svängmodul typ SM
datablad vridmodul datablad rullbana för vridmodul datablad klämskyddsring datablad svängmodul