KRT100 – Kuggremstransportörer » Anpassas efter behov » MH Modules

KRT100 – Kuggremstransportörer

Funktion:
  • Två eller flera kuggremmar löper parallellt mellan driv- samt vändhjul.
Fördelar:
  • Speciellt lämpligt i miljöer med krav att klara tuffa betingelser.
  • Lämplig för transport av gods med känslig yta, t ex lackerade ytor.
  • I utrymmet mellan kuggremmarna kan robotars gripverktyg gå ner.
  • Låsanordningar och andra enheter som behöver nå godset underifrån har god åtkomlighet.
  • Kan köra med höga hastigheter.
Nackdelar:
  • Dyrare än rullbanor och bandtransportörer.
  • Vid stor variation av godset storlek krävs fler kuggremmar.
Scroll to Top