KE500: Stopp

  • Positioneringsstopp typ PS
  • Vridstopp typ VS
  • Manuellt stopp
  • Fast ändstopp