KE500: Stopp

MH Modules KE500 Vridstopp

KE500: Stopp

  • Positioneringsstopp typ PS
  • Vridstopp typ VS
  • Manuellt stopp
  • Fast ändstopp

Se mer av våra MEDIUM för < 500 kg/kvm

MH Modules KE500 Odriven rullbana manuellt flyttbar sidledes

KE500 – Odrivna rullbanor

MH Modules KE500 Driven rullbana med kurva 90

KE500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top