+46 411-55 89 80 |

Plastlamelltransportörer

MHmodules-PL100-Plastlamelltransportör
Funktion
  • Ett monterat modulband löper runt en driv samt vändaxel med tandremshjul.
  • Band finns för livsmedelsmiljö, oljig miljö, kyla, värme m.m.
Fördelar
  • Speciellt lämpligt i miljöer med krav att klara tuffa betingelser.
  • Det är enkelt och snabbt att byta eller reparera banden.
  • Det går att driva både raka banor samt kurvor med samma drift.
Nackdelar
  • Känsligt för kraftiga slag.
  • Dyrare än rullbanor och bandtransportörer.
© 2024 MH Modules