Om MH Modules

Arbetssättet hos MH Modules är unikt

Vi fokuserar till hundra procent på våra partners för att hjälpa dem göra en god affär. Vi sätter till exempel aldrig vår egen logotyp på produkterna eftersom det är vår partner som ska synas – inte vi. Det är också våra partners som svarar för all försäljning till slutanvändarna. Detta skapar trygghet och förtroende i samarbetet och gör att vi kan lägga alla våra resurser på att ge god service och utveckla nya moduler och smarta lösningar.

Funktionstänkandet – nyckeln till framgång

Funktionstänkandet genomsyrar hela verksamheten – från planering och produktion till funktionstester och leverans.

På så vis säkerställer vi att våra produkter fungerar optimalt även i kompletta system. Vi har erfarna konstruktörer som med moderna datorer och de senaste programvarorna för 2D och 3D svarar för utveckling av nya moduler och logistiklösningar.

MH Modules har även utvecklat smarta hjälp- och styrmedel som kan användas av våra partners för ett effektivt genomförande från offert till färdig installation. Dessutom finns alltid ett stort lager med komponenter och halvfabrikat att tillgå.

Vi hjälper dig hela vägen

På vår tekniska support arbetar fyra personer på heltid. Här kan du få hjälp med:

 • Förslag och val av transportörslösningar
 • Offerter
 • Layoutförslag och logistiklösningar
 • Besök hos slutkund om support vid offertarbete behövs
 • Utbildning av egen personal
 • Rådgivning och hjälp att hitta specialfunktioner och specialprodukter.

Via vår server finns material tillgängligt som kan användas antingen med din egen logotyp eller helt neutralt:

 • Prislistor
 • Datablad och säljmaterial
 • Kalkyl- och offertmallar
 • Checklistor
 • Hjälpmedel för kapacitetsberäkningar
 • Samtliga moduler som 2D- och 3D-ritningar
 • Utbildningsmaterial
 • Tekniska beräkningsunderlag.

Nätverket kommer alla till godo

MH Modules ingår i ett nätverk där ca 800 partnerföretag i olika länder, med skiftande inriktningar, arbetar projektmässigt tillsammans. Tack vare det kan ett flöde av nya idéer, funktioner och moduler växa fram, som kommer alla i nätverket till godo.

Facebook
LinkedIn