+46 411-55 89 80 |

KRT100 – Kuggremstransportörer

MH Modules KRT100 Höj och sänkbar kuggremstransportör med vändare
Funktion
  • Två eller flera kuggremmar löper parallellt mellan driv- samt vändhjul.
Fördelar
  • Speciellt lämpligt i miljöer med krav att klara tuffa betingelser.
  • Lämplig för transport av gods med känslig yta, t ex lackerade ytor.
  • I utrymmet mellan kuggremmarna kan robotars gripverktyg gå ner.
  • Låsanordningar och andra enheter som behöver nå godset underifrån har god åtkomlighet.
  • Kan köra med höga hastigheter.
Nackdelar
  • Dyrare än rullbanor och bandtransportörer.
  • Vid stor variation av godset storlek krävs fler kuggremmar.
© 2024 MH Modules