+46 411-55 89 80 |

AX100 – Odrivna rullbanor

MH Modules AX100 Odriven rullbana
Funktion
  • Rullbanan drivs från en längsgående underliggande 25mm drivaxel.
  • På drivaxeln väljs drivtrissor för både fast drift, ackumulering samt hastighetsseparering.
  • En drivrem löper mellan en lös drivtrissa på drivaxel samt rullen som godset förflyttas på.
  • Ackumulering sker genom att när godset stannar så stannar även rullar, drivremmar och drivtrissor som godset står still på.
  • Friktionen sker då mellan drivaxel samt drivtrissan.
Fördelar
  • Med hjälp av drivaxeln kan även ett antal funktioner drivas så som vinkelväxlar, separering samt kurvor.
  • Vilket betyder att detta system erbjuder stor flexibilitet med få drivstationer som kan placeras mycket flexibelt.
  • Kostnadseffektivast när många funktioner ingår.
Nackdelar
  • Vid transporthastigheter över 20m/min ökar ljudnivån.
  • I kyla, fuktiga samt dammiga miljöer är andra lösningar för framdrivning lämpliga.
© 2024 MH Modules