+46 411-55 89 80 |

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

MH Modules PA1500 Rullbanor
Funktion
  • För transport av pallar eller annat styckegods med vikter upp till 1500kg.
  • Hanterar normalt pallarna tvärs kedjorna.
Fördelar
  • Robust, kan hantera pallar från 250mm upp över golvet.
  • Finns med ett stort antal färdiga lösningar för godsmottagningar, robotlösningar m.m.
  • Finns med 2 kedjedimensioner beroende på vikter, transportgodset m.m.
Nackdelar
  • Kräver 3-4 ggr så mycket energi för att förflytta gods jämfört med andra rullbanor.
© 2024 MH Modules