+46 411-55 89 80 |

FR100 – Flatremsdrivet transportörsystem

MH Modules FR100 Flatremsdriven rullbana
Funktion
  • Flatremmen som ligger under och längs med rullbanan, driver fram rullbanan via ett tryck mot rullarna med hjälp av ställbara armar som är försedda med styrhjul.
  • Man kan välja allt från odrivet till nästan fast drift var som helst beroende på hur man ställer armarna.
Fördelar
  • Framdrivningskraften är ställbar från odrivet till mycket kraftig drift/rulle.
  • Kan köra med mycket höga hastigheter med fortsatt låg ljudnivå.
  • Kostnadseffektivast när det enbart behövs en rak bana med max 100 rullar utan extrafunktioner.
Nackdelar
  • Växlar samt kurvor före rakbana kräver separata drivstationer.
  • Drivstationerna sitter i början eller i centrum under banan.
  • I kyla, fuktiga samt dammiga miljöer är andra lösningar för framdrivning lämpliga.
© 2024 MH Modules