Plastlamelltransportörer

Funktion:
Ett monterat modulband löper runt en driv samt vändaxel med tandremshjul. Band finns för livsmedelsmiljö, oljig miljö, kyla, värme m.m.

Fördelar:
Speciellt lämpligt i miljöer med krav att klara tuffa betingelser.Det är enkelt och snabbt att byta eller reparera banden. Det går att driva både raka banor samt kurvor med samma drift.

Nackdelar:
Känsligt för kraftiga slag. Dyrare än rullbanor och bandtransportörer.