+46 411-55 89 80 |

KRT100 Kuggremstransportör

KRT100 Kuggremstransportör

KRT100 kuggremstransportör har hög anpassningsgrad till olika storlekar av gods beroende på placering och antal av kuggremmar.
Den är mycket lämplig för transport av gods med känslig yta, tex lackerade ytor.
I utrymmet mellan kuggremmarna kan robotars gripverktyg gå ner, med god åtkomlighet.
© 2024 MH Modules