+46 411-55 89 80 |

MH Modules VD, Jan Holmström har gått bort

Jan Holmström, har gått bort

Det är med stor sorg som MH Modules meddelar att VD Jan Holmström gått bort efter en tids sjukdom.

En av grundarna

Jan Holmström var med och grundade MH Modules 1994 och för många av våra äldsta kunder är hans namn synonymt med MH Modules.
Hans vision, produktkännedom tillsammans med sin långa erfarenhet, har varit oerhört viktig för företagets utveckling. Under hans tid som VD kom bolaget att utvecklas till ett av Sveriges största inom materialhantering.

Jans bortgång lämnar ett stort tomrum inte bara som VD, men främst som kollega och vän. Allas våra tankar går till Jans familj och anhöriga.

Jan Holmström blev 59 år.

MH Modules VD, Jan Holmström har gått bort efter en tids sjukdom.

© 2024 MH Modules