PA1500: Tiltbara transportörer » För att sänka ner gods » MH Modules

PA1500: Tiltbara transportörer

MH Modules PA1500 Tiltbar kedjetransportör

PA1500: Tiltbara transportörer

Olika typer av tiltbara transportörer för att höja upp eller sänka ner gods på en transportör för att sedan tvärförflytta godset.

  • Tilltbar rullbana, slavdriven
  • Tiltbar kedjetransportör, lyftörelse med bälg typ TKT
  • Tiltbar ände till kedjetransportör

Se mer av våra LARGE för < 1500 kg/kvm

MH Modules PL1500 Plastlamelltransportör med stödrulle

PL1500 – Lamelltransportörer

MH Modules PA1500 Odriven rullbana L spant

PA1500 – Odrivna rullbanor

MH Modules PA1500 Rullbanor

PA1500 – Kedjedrivet transportörsystem

Scroll to Top