PA1500: Tiltbara transportörer

Olika typer av tiltbara transportörer för att höja upp eller sänka ner gods på en transportör för att sedan tvärförflytta godset.

  • Tilltbar rullbana, slavdriven
  • Tiltbar kedjetransportör, lyftörelse med bälg typ TKT
  • Tiltbar ände till kedjetransportör
datablad tiltbar kedjetransportör datablad tiltbar rullbana