+46 411-55 89 80 |

Integritetspolicy, Cookies & GDPR

Om Oss

Vi är MH Modules Europe AB och vår hemsida är mhmodules.com och våra kontaktuppgifter är följande:
MH Modules Europe AB
Österlenvägen 280
SE-270 21 Glemmingebro
Telefon: +46 411-55 89 80
epost: info@mhmodules.com

MH Modules Europe AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina företagsuppgifter och personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer även se till att skydda dina data.

MH Modules Europe AB policy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna och företagets uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du besöker eller kontaktar oss. MH Modules Europe AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till
 • hur cookies kan undvikas

Vad används cookies till?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen.

Hur kan du undvika cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar (se din webbläsares instruktion, tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har). Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen kan begränsas. Därför är det viktigt att du har cookies aktiverat.

Allmänt


Personuppgifter vi samlar in

mhmodules.com inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som skickar in vårt formulär för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Exempel på uppgifter vi samlar in är ditt företags namn, ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom mobiltelefonnummer, e-postadress och fysik adress. Det kan hända att vi hämtar in och uppdaterar dina uppgifter utifrån andra offentliga register, såsom SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

MH Modules Europe AB registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen i något av våra formulär.
 2. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 3. Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
 4. Ditt besök på vår hemsida inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att du registrerar dig på vår webbplats samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, du fyller i på denna webbplats får användas i markandsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vid besök på vår webbplats samlar vi även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen för vår cookiepolicy samtycker du även till att vi från MH Modules Europe AB får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

MH Modules Europe AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster inom marknadsföring som erbjuds av MH Modules Europe AB
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
 3. Uppgifter om beställning lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå
 6. För att genom analys av ditt beteende i på vår hemsida utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. Personuppgifter kan komma att användas även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 8. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss
 9. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer och erbjudanden baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för produkter, tittat på och visat intresse för
 10. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

MH Modules Europe AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till MH Modules Europe AB ger du din tillåtelse till att MH Modules Europe AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer MH Modules AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om MH Modules Europe AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. MH Modules Europe AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du ger ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 5 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. MH Modules Europe AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss.

Du kan när som helst erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från MH Modules Europe AB .

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på vår kontaktsida.

Denna Integritetpolicy gäller från och med 2022-11-29 09:15:25

 

© 2024 MH Modules